קולקטיבים

ביטוח קולקטיבי


ביטוח קולקטיבי מוצע על ידי חברות הביטוח, לרוב, עבור חברות ו/או קבוצות 'בעלות כוח' אחרות. הכוח המדובר, הלא הוא כוח הקנייה הגדול, המאפשר להציע תנאים יחסית טובים יותר בפוליסה, תמורת פרמיה מופחתת. אם הנכם מתלבטים כבעלי חברות או כמבוטחים עתידיים פוטנציאלים


ביטוח קבוצתי


לחברות הביטוח מאוד משתלם למכור פוליסות קולקטיביות, לרוב, הן מוכנות לפשרות משמעותיות מבחינת היקף, מגוון הכיסויים, וגובה הפרמיה.  אז מה כדאי?

  • אנשים בריאים – כדאי לבחור פוליסה עם מגוון רחב של כיסויים.

  • בדקו מה ניתן לכם במסגרת כל כיסוי – החזר הוצאות או פיצוי כספי.

  • מהם התנאים לקבלת הכיסויים השונים, האם ישנן התניות?

  • בדקו תקרת כיסויים, הגבלות בבחירת ספקי בריאות, השתתפות עצמית וכיו"ב.


חריגים


בביטוח הבריאות הקולקטיבי מקובל למזער את רשימת החריגים. אחוז המממשים את זכויותיהם בקרב המבוטחים באמצעות ביטוח בריאות קולקטיבי גדול פי 2 מאחוז המממשים בביטוח הבריאות הפרטי.


כוחה של הקבוצה


כאשר הלקוח הוא גוף המייצג מאות עובדים, באופציה להיות מבוטחים על ידי חברת הביטוח, חברת הביטוח תתגמש ותעשה כמעט הכל , כולל תפירת ביטוחים המכסים מקרים רבים ומצבים בריאותיים שבמרבית המקרים, לא ייכללו בפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות.


כוחו של הלקוח בעת רכישת ביטוח קולקטיבי הוא רב ומומלץ מאוד, לנהל משא ומתן נכון ויעיל עם חברת הביטוח, בעזרת מומחים בתחום.מאפיינים בולטים של ביטוח קבוצתי1. אין צורך בהצהרת בריאות

2. גביית הפרמיה היא פשוטה וזולה. המעביד גובה את הפרמיה, על פי רוב, באופן מרוכז. המבטח מוציא רק פוליסה אחת, דבר שמוזיל את הוצאות הניהול ומפשט את ההליכים הנוגעים לניהול הפוליסה.

3. הפרמיות מנוכות מידי חודש משכרו של העובד, לעיתים העובד לא מודע לרכיבי השכר המדויקים ואינו יודע שיש לו ביטוח קולקטיבי.

4. נושא הביטוח הקולקטיבי, אינו מוסדר כראוי בדין הישראלי ורב הפרוץ בו על העומד.
5. קבלת קבוצה גדולה של מבוטחים ללא עריכת בדיקות רפואיות, מהווה לכאורה יתרון למבוטח, גם אם בריאותו היתה לקויה בעת הצטרפותו לביטוח, שכן המבטחת קיבלה אותו במצבו כפי שהוא.ואולם חברות הביטוח מחריגות כיסוי ביטוחי של ליקויים שנוצרו עוד קודם להצטרפות המבוטח לביטוח.
6. הגבלת תקופת הביטוח מהווה חיסרון גדול של הביטוח הקולקטיבי. חברת הביטוח נוהגת להגביל את ההתקשרות עם חברות גדולות לתקופה של שלוש שנים, מתוך נקיטת זהירות ובדיקת כדאיות.

7. ביטוח קולקטיבי קיים בעיקר בתחום ביטוח חיים ופחות נפוץ בתחום אובדן כושר עבודה.

8. הליך החיתום קצר וכללי ולעיתים אינו נעשה כלל.

9. למרות שישנן חברות ביטוח שמציינות החרגות, לרוב ביחס להחרגות בביטוח פרטי הן באחוזים נמוכים.

10.בעת עזיבה של מקום העבודה, חברת הביטוח יכולה לשנות תעריפים בפוליסה אך לא תנאים למימוש, במידה ואכן מדובר באותה פוליסה.כל ארגון המאוגד קבוצה (מקום עבודה, ארגון חברתי או מקצועי וכו') רשאי לרכוש לעמיתיו ביטוח סיעודי קבוצתי (קולקטיבי).


  • הביטוח הקבוצתי מוסד על ידי המפקח על הביטוח ביולי 2004 (חוזר 2004/11) ועודכן בדצמבר 2009 (חוזר 2009-1-18)  אשר עיקריהם מבוססים על:


א. הגדרות מקרה הביטוח יהיו כפי שפורסם בחוזר 2003/9 (באתר:"מצב סיעודי מהו?").


ב. קיימת זכות "המשכיות" שמשמעה שבמקרים בהם ימצא עצמו מבוטח מחוץ למסגרת  הקבוצתית ובלבד והיה שייך אליה לפחות 3 שנים, תהיה חברת הביטוח חייבת למכור לו ביטוח סיעודי פרטי, זהה בתנאיו לאלה שהיו לו בקבוצתי, לפי המחיר הסטנדרטי לביטוח פרטי עפ"י גילו – חברת הביטוח לא תהיה רשאית לדרוש הוכחת בריאות כתנאי לביטוח הפרטי.http://www.ofekzahav.com/kvuzat4.gifיתרונו הגדול של הביטוח הקבוצתי הוא במחירו הנמוך המאפשר לכל אחד מחברי הארגון להצטרף אליו ולהיות מבוטח ברובד בסיסי.

http://www.ofekzahav.com/kvuzat4.gif חסרונותיו של הביטוח הקבוצתי הם:

א. תקופת הפיצוי : ברוב המקרים עומדת על 3 או 5 שנים. תקופה זו אינה מתאימה  לאוכלוסיה צעירה הזקוקה לביטוח סיעודי שישולם כל עוד המבוטח בחיים ("לכל החיים").


ב. סכומי הביטוח : בדרך כלל נעים בין 3,000 ל- 5,000 ₪ לחודש בעוד הצורך הכספי נע החל מ-  7,000 ₪ לטיפול ביתי ועד 15,000 ₪ עבור מוסד ברמה טובה.ג. המשכיות הביטוח : הביטוח הקבוצתי הוא הסכם שנחתם בין הארגון הרוכש אותו לעמיתיו ובין חברת ביטוח. הסכם זה מוגבל למספר שנים (3 – 6) ובסיומן יש צורך בניהול מו"מ לחידושו. מו"מ זה יכול שיגרום לביטול הביטוח, לשינוי בהיקף הביטוח ובמחירו. (אירועים שאינם קיימים ביטוח האישי הפרטי). בשנים האחרונות היו מקרים בהם חברת הביטוח לא הסכימה לחדש ביטוחים קבוצתיים של ארגוני גמלאים.


ד. לעיתים הביטוח הקבוצתי פועל בדיוק בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח דהיינו בתנאים נחותים מאלה של הביטוח האישי הפרטי המשופר (לבדוק !)ה. החברות בביטוח הקבוצתי מוגבלת ועם עזיבת המבוטח את הארגון הוא נפלט מהמסגרת הקבוצתית ויש צורך להפעיל את "זכות ההמשכיות" שעלותה גבוהה מאד ביחס לפרמיה הקבוצתית.


המלצה: יש לבדוק את תנאי הביטוח הקבוצתי ולחפש פתרון להשלמת החסר !
ביטוח בריאות קבוצתיבשנים האחרונות התפתח מאוד הביטוח הקבוצתי לצד הביטוח הפרטי. ביטוח בריאות הפך לנדבך חשוב בתחום רווחת העובד בארגונים וחברות רבות.הביטוח מקנה לעובד ביטחון ושקט נפשי במקרה חס וחלילה אירוע רפואי קשה.


ניתן בהחלט לומר שבאמצעות ביטוח בריאות קבוצתי זוכים להיות מבוטחים עובדים רבים ובני משפחותיהם שבתנאים רגילים לא היו מבוטחים.  ביטוח קבוצתי מחייב הצטרפות של כלל העובדים בארגון. עקרון זה מתאפשר באמצעות מימון חלקי/מלא של הפרמיה ע"י המעסיק.עקרונות הביטוח הקבוצתי :


ביטוח קבוצתי בהצטרפות של כל העובדים ובמימון המעסיק מאפשר קבלת פוליסה בפרמיה נמוכה התואמת את יכולת המימון של המעסיק. הפוליסה הקבוצתית מאפשרת הצטרפות של בני המשפחה בהתאמה לפרמיה הנמוכה לעובד/ת.


תנאי כיסוי רחבים וגמישים בהתאם לתנאים המשתנים –התקדמות הרפואה, רגולציה וצרכים מיוחדים. ניתן כמובן להרחיב את הגדרות הפיקוח בנושאים שונים. יש לוודא שאכן עקרון זה מתממש עקב שינויים שחלים בביטוח הבריאות באופן כללי.בהתאם לגודל הקבוצה, תנאי קבלה מיוחדים ללא חיתום רפואי לעובדים ולבני המשפחה. הרחבות וולונטריות בתנאים מיוחדים-פרמיה, כיסויים ותנאי חיתום.


זכות להמשכיות לפוליסה פרטית ללא חיתום רפואי (חברת הביטוח לא תדרוש מילוי של הצהרת בריאות ) במקרה עזיבה של מקום העבודה. העובד ובני משפחתו ימשיכו לפוליסת פרטית ברצף ביטוחי.  הפוליסה הפרטית תהיה זהה כעקרון לכיסויים בפוליסה הקבוצתית. הפרמיה תהיה כמקובל בחברת הביטוח בכפוף להנחה בתעריף. המשמעות היא שהפרמיה תהיה גבוהה ובדרך כלל באופן משמעותי מהפרמיה ששולמה בביטוח הקבוצתי.
תקופת הביטוח תהיה בדרך כלל שלוש עד חמש שנים. בסיום תקופת ההסכם מתבצע מו"מ לחידושו. שיפור בכיסויים במידה ויהיו תלויים בתוצאות הביטוח (רווח/הפסד) וגיל הקבוצה המבוטחת (קבוצה מתבגרת ללא כניסה של מבוטחים צעירים צפויה לתנאים נחותים).תקנות ביטוח בריאות קבוצתיבשנת 2009 פרסם המפקח על הביטוח חוזר להסדרת הביטוח הקבוצתי. להלן מספר עקרונות: בעל פוליסה יכול שיהיה מעביד או התאגדות (התאגדות שזו לא מטרתה העיקרית). במידה והעובד נושא בתשלום כלשהו מהפרמיה (כולל תשלום בגין גילום מס על הטבת שכר מהמעביד) יש חובה לחתום על טופס הצטרפות.חברת הביטוח חייבת להפיץ לעובדים- גילוי נאות (פירוט כללי של הפוליסה), חוברת פוליסה ודף פרטי ביטוח שכולל פירוט שמות של המבוטחים. בהתאם לדרישת המבוטח ובמידה והוא משלם חלק מהפרמיה, חובה לתת לו את ההסכם בין המבטח לבעל הפוליסה. מבוטח בביטוח קבוצתי יקבל פעם בשנה דיווח שנתי בהתאם לכללים שקבע המפקח.