פנסיה גמל ומנהלים

פנסיה


פנסיה היא סוג של גִּמְלָה, המשולמת בצורת אנונה, בדרך כלל לעובדים שכירים או למשרתי ציבור, בגין תקופת עבודתם אצל מעסיק ציבורי או פרטי, או אנונה המשולמת לעובדים עצמאים ולאנשים אחרים בגין תשלומיהם לקרן פנסיה וכן אנונה המשולמות לשאיריהם של כל אלה על ידי המעסיק או על ידי קרן פנסיה. החיסכון לפנסיה נעשה במסגרת ביטוח פנסיוני.

מקבל הפנסיה קרוי פנסיונר.

מטרת תוכניות הפנסיה

מטרת תוכניות הפנסיה השונות והרציונל שלהן הם להבטיח לאדם העובד ולשאיריו, התלויים בו בפרנסתם, המשך זרם ההכנסות שיחליף את מקור ההכנסה הכלכלי שנפסק בשל נכות, מוות או זקנה. גובה הפנסיה קשור ברמת ההכנסה המבוטחת של העובד, בתקופת עבודתו, ובתקופת העבודה בה היה מבוטח בפנסיה ובה היה צפוי להיות מבוטח אלמלא הפסקת עבודתו מסיבות שאינן תלויות בו (נכות ומוות).


סוגי פנסיה

סוגי הפנסיה העיקריים הם:

 • פנסיית זקנה – פנסיה המשולמת לזכאים החל בהגיעם לגיל מסוים ולכל חייהם. בדרך כלל, גיל הזכאות לפנסיה הוא גיל הפרישה (גיל הפרישה שהיה נהוג בישראל מראשיתה ועד שנת 2004 הוא 65 שנה לגברים ו-60 שנה לנשים. על פי חוק גיל פרישה התשס"ד-2004, הועלה גיל זה בהדרגה ל-67 שנה לגברים ו-62 שנה לנשים). עם זאת, בתוכניות פנסיה שונות (פרטיות, ציבוריות וממשלתיות) ניתן להגדיר גיל פרישה השונה מגיל הפרישה הכלל ארצי או גילי פרישה מיוחדים למקצועות שונים. כמו כן, בתוכניות פנסיה שונות ניתן להקדים את הפרישה לפני גיל הפרישה הרגיל (בדרך כלל תמורת הפחתה של שיעור הפנסיה) או לדחות את מועד הפרישה (בדרך כלל עם תוספת לפנסיה בשל הדחייה). יציאה לפנסיה לפני גיל הפרישה קרויה פנסיה מוקדמת.

 • פנסיית נכות – פנסיה המשולמת במקרה של איבוד כושר העבודה. פנסיית נכות יכולה להיות משולמת לתקופה מוגבלת (פנסיית נכות זמנית, במקרה של איבוד זמני של כושר העבודה) או לכל התקופה עד הגיע הנכה לזכות קבלת פנסיית זקנה (פנסיית נכות תמידית). הפנסיה יכולה להיות פנסיית נכות מלאה (במקרה איבוד מלוא כושר העבודה, או 75% מכושר זה) או פנסיה נכות חלקית (כאשר משולמת פנסיית נכות מופחתת המהווה פיצוי על איבוד חלקי של כושר העבודה).

 • פנסיית שאירים – פנסיה המשולמת לשאירי הזכאי (העובד המבוטח בפנסיה או האדם שבוטח באופן פרטי או הפנסיונר) במקרה של מותו. המוגדרים כשאירים הם: בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר (עד הגיעם לגיל מסוים, 18 או 21 או אף לכל החיים אצל יתומים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם) וכן פנסיות לשאירים אחרים התלויים בנפטר כמוגדר בתקנון תוכנית הפנסיה.

בישראל שני סוגי פנסיה עיקריים:

 1. פנסיה תקציבית: בסוג זה של פנסיה אין העובדים נדרשים להפריש ממשכורתם סכומים לצורך תשלומי פנסיה עתידיים וכל עול הפנסיה, למעט דמי ניהול סמליים המשולמים על ידי העובדים, הוא על המעביד (ממשלת ישראל על שלוחותיה). הפנסיה ממומנת מתקציב המדינה בהתאם לכללים שנקבעו בחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב, 1970).

 2. פנסיה צוברת: הן המעביד והן העובד מפרישים סכומי כסף הנגזרים מגובה שכרו של העובד לאחת מקרנות הפנסיה לצורך תשלומים בעתיד. במקרים כאלו אחריות תשלום הפנסיה איננה על המעביד, אלא ממומנת מהחסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים). החל מיום 1.1.2008, קיימת חובת ביטוח פנסיונית כללית בישראל, מכוח צו הרחבה[1]. בשנת 2013 הקים משרד האוצר אתר בשם הר הכסף, אשר מאפשר לאזרחים לבדוק קיום קרנות פנסיה, גמל, השתלמות וביטוחי חיים‏[2].

פנסיית חובה

החל מיום 1.1.08 משהוצא צו הרחבה ע"י שר התמ"ת, הוחלה פנסיית חובה על המעסיקים והעובדים בישראל. ביום 6.3.11 נעשה הסכם חדש ומשולב בין הצדדים המקנה שיפור תנאים כמו: תוספת להפרשות (17.5% ב – 2014), הגדרת הסכם מיטיב ועוד.

הפרשת פנסיית החובה חלה על כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו – 20 לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ"י חוק גיל הפרישה. במקרה של עובד שאינו בעל ביטוח פנסיוני קיים, יהיה העובד זכאי לביצוע ההפרשות לאחר שישלים 6 חודשי עבודה רציפים. לעומת זאת, עובד בעל הסדר לביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון במקום העבודה. ביצוע ההפרשות יחל לגביו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם.

שיעור הפנסיה

בקרנות הפנסיה הוותיקות נקבע גובה הפנסיה לפי קריטריונים אחדים:

 • משך הצבירה, כלומר מספר השנים שהאדם ומעסיקו הפרישו לקרן הפנסיה.

 • אחוז הצבירה השנתי.

 • גיל הפרישה.

 • אחוז מענק (אם קיים) המתווסף ביום הפרישה.

 • סיבת הפרישה.

 • האם הפנסיה משולמת לגמלאי או ליורשיו.

מקובל כי אחוז הפנסיה המקסימלי יהיה 70% משכרו הקובע של האדם.

בפנסיה תקציבית נהוג שהפנסיה משולמת לפי דרגת הפרישה של הפנסיונר, מוכפלת באחוז הפנסיה שצבר.

בקרנות הפנסיה החדשות מחושבת פנסיית זקנה חודשית לפי הסכום שנצבר בקרן עד מועד הפרישה, מחולק במקדם הקצבה שנקבע לפורש לפי מאפייניו, ובהם: גיל הפרישה, תאריך הלידה, מין, תקופת מינימלית לתשלום פנסיה בה בחר הפנסיונר, מצב משפחתי ושיעור הפנסיה המובטח לשאירים. מקדם קצבה מקובל הוא בערך 200, ופירושו שצבירה לדוגמה של מיליון שקל בקרן פנסיה מעניקה קצבה חודשית של 5,000 שקל.


למה חשוב לבחור חיסכון מתאים לפנסיה?

גם אם נדמה שזה רחוק ושתישארו צעירים לנצח, חשוב להתכונן כבר עכשיו לקראת השנים שלאחר הפרישה מהעבודה. חיסכון פנסיוני יאפשר לכם להמשיך להתקיים בכבוד גם אחרי הפרישה.​ זה גם הכסף שישמש את יקיריכם, אם חלילה יקרה לכם משהו. בחירת חיסכון פנסיוני היא אחת ההחלטות הפיננסיות החשובות שתקבלו במהלך חייכם ולכן כדאי לבדוק ולהבין את האפשרויות העומדות בפניכם,​ כדי להתאים את החיסכון הפנסיוני להעדפות ולצרכים האישיים שלכם.​

מה זה אומר לבחור חיסכון לפנסיה?

​לכל אחד מאפיינים וצרכים שונים, למשל בהתאם למצב המשפחתי, המצב הרפואי, רמת החיים אליה הוא שואף. אפשר וצריך להתאים את החיסכון הפנסיוני למאפיינים ולצרכים שלכם מבין האפשרויות הקיימות: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל. חשוב לזכור שגם במוצרים אלו כדאי להשוות מחירים, מסלולים וכיסויים ביטוחיים ולבחון אחת לכמה שנים האם החיסכון הפנסיוני עדיין מתאים לצרכים שלכם.

מה זה בכלל חיסכון פנסיוני?

מהם ההבדלים בין סוגי החיסכון הפנסיוני?

איך בוחרים את החיסכון הפנסיוני המתאים לכם?

איך בוחרים בין החברות השונות?

איך בוחרים את מסלול ההשקעה המתאים עבורכם בחיסכון הפנסיוני?

איך תדעו אם כבר יש לכם חיסכון פנסיוני וכמה כסף יש שם?


אתם עובדים קשה כל החיים, כדי שתוכלו לחיות בכבוד גם אחרי הפרישה מעבודה (בגיל 67 לגברים ו-62 לנשים), וכדי שיהיה מי שידאג ליקיריכם בעת הצורך. בדיוק לשם כך אתם חוסכים כל חודש חלק מהמשכורת בחיסכון פנסיוני. החיסכון הפנסיוני מורכב משני חלקים:

חיסכון – ממנו ישלמו לכם, או ליקיריכם לאחר פטירתכם, קצבת פנסיה. קצבת הפנסיה תצטרף לקצבת הזקנה מהביטוח הלאומי וביחד הן יהיו המשכורת החודשית שלכם לשארית חייכם.כיסוי ביטוחי כיסוי ביטוחי תקף עד גיל הפרישה מעבודה וכולל ביטוח אובדן כושר עבודה ממנו תקבלו קצבה חודשית אם לא תוכלו להמשיך לעבוד, וביטוח למקרה מוות ממנו יקבלו יקיריכם סכום חד פעמי או קצבה חודשית אם תלכו לעולמכם בטרם עת.

הכסף שאתם חוסכים כל חודש בחיסכון הפנסיוני מצטבר עם הזמן. לכן, אם תחסכו יותר כסף מדי חודש, כבר היום, יהיה לכם חיסכון גדול יותר כשתצאו לפנסיה. צפו בסרטון ריבית דריבית – איתך או​ נגדך, כדי להבין למה חשוב להתחיל לחסוך לפנסיה כבר היום.

את החיסכון הפנסיוני מנהלים עבורכם הגופים הפנסיוניים ובתמורה אתם משלמים להם דמי ניהול. הגופים הפנסיוניים משקיעים את הכסף עבורכם בשוק ההון ובדרכים נוספות כדי להשיג רווחים שיגדילו את החיסכון. הם גם אחראים לשלם את קצבת הפנסיה שמגיעה לכם או ליקיריכם. גובה קצבת הפנסיה שתקבלו יקבע ביום שתפרשו מעבודה, בהתאם לסכום שחסכתם לאורך השנים.

שימו לב! סכום החיסכון יגדל אם תחסכו יותר מדי חודש כבר בשלב מוקדם, אם הרווחים שישיגו הגופים הפנסיוניים יהיו גבוהים יותר, ואם דמי הניהול שתשלמו לגופים הפנסיוניים יהיו נמוכים יותר.


חייבים לחסוך?

כל עובד חייב לחסוך בחיסכון פנסיוני מגיל 21 (נשים מגיל 20) לפחות 5.5% ועד 7% מהשכר. המעסיק שלכם חייב גם הוא להוסיף לחיסכון זה עוד 12% לפחות ועד 15.833% מהשכר, כמחצית מהסכום עבור תשלום הפיצויים. באפשרותכם גם להגדיל את שיעורי החיסכון כדי שתוכלו לשמור על רמת חיים הולמת לאחר הפרישה מעבודה. על כל החיסכון הזה, מקבלים בנוסף הטבות מס​ מהממשלה, שווה, לא?! קראו עוד על איך מנהלים חיסכון פנסיוני כדי לבחון איך אתם יכולים להגדיל את החיסכון ולמצות הטבות המס.

הפרשות המעסיק לפיצויים הן חלק משמעותי מהחיסכון הפנסיוני שלכם. לכן, גם אם אתם בין עבודות כרגע, מומלץ מאוד שלא למשוך את כספי הפיצויים. משיכת כספי הפיצויים תקטין את קצבת הפנסיה החודשית שלכם בעת הפרישה ביותר משליש!

טיפים


אל תנצלו את החיסכון הפנסיוני וכספי הפיצויים לפני גיל הפרישה.​ערכו סקר שוק בין החברות השונות.בחנו ועדכנו את מסלול ההשקעה שלכם אחת לתקופה.היעזרו במומחה פנסיוני להתאמת החיסכון לצרכיכם.קראו את דוחות הפנסיה שלכם.עצמאים? גם לכם כדאי לחסוך לגיל הפרישה.