חסכון

חיסכון פנסיוני


חיסכון הפנסיוני הנו, בדרך כלל, סכום הכסף הגדול ביותר שאנשים חוסכים במהלך חייהם. ההחלטה לגבי חסכון פנסיוני היא החלטה משמעותית, שתקבע את עתיד החוסך בעת הפרישה ואת עתיד משפחתו במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה. למדינה חשוב שהאזרחים ירכשו חסכון פנסיוני, כדי שבשעת הצורך תהיה להם הכנסה סבירה לקיום בכבוד. לכן המדינה מעודדת את החיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס שהיא מעניקה לחוסכים. הטבות המס משפרות את הרווחיות של המוצר הפנסיוני, ובכך הופכות אותו לכדאי יותר מחיסכון אישי אחר.

מדיניות הממשלה בעשר השנים האחרונות מכוונת לפתיחת השוק הפנסיוני לתחרות ולהעברת האחריות לבחירת התכניות מהמעסיקים לחוסכים. מדיניות הממשלה לוותה ברפורמות ובשינויי חקיקה רבים ותכופים.

 

למרות החשיבות והחיוניות של החיסכון הפנסיוני, המודעות והידע של הצרכן לגבי החיסכון הפנסיוני  קטן.

 

סקר שביצעה המועצה לצרכנות באמצעות מכון הסקרים של גיאוקרטוגרפיה העלה כי:

54% מהצרכנים השכירים לא יכלו להעריך את גובה הקצבה החודשית שיקבלו בעת שיפרשו לפנסיה.

 

70% אינם יודעים אם החיסכון הפנסיוני שלהם כולל ביטוח למקרה פטירה (אחד המרכיבים העיקריים בתכנית הפנסיונית).

 

86% אחוז מציבור השכירים אינם יודעים באיזה סוג השקעה כגון (אג"ח, מניות וכו') מושקעים כספי החסכון הפנסיוני שלהם.

 

מהסקר עולה כי מעורבותם של הצרכנים בבחירת תכנית הפנסיה שלהם היא נמוכה. ברוב המקרים (67.4%) המעסיק הוא זה שבחר עבורם את תוכנית הפנסיה שלהם.

כמו כן 61% מהצרכנים השכירים דיווחו שלא קיבלו ייעוץ כלשהו לעומת 30% אשר קיבלו ייעוץ מסוכן ביטוח או מיועץ פנסיוני, ייעוץ אשר הינו הכרחי בהרבה מקרים בגלל המורכבות של המוצר הפנסיוני.

 

במדריך זה נסביר את תחום החיסכון הפנסיוני, נצביע על נושאים חשובים שכדאי לתת עליהם את הדעת על מנת להגדיל את רווחיות החיסכון הפנסיוני ולהגביר את התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו של החוסך. בנוסף, יוצגו עצות צרכניות שונות.http://www.consumers.org.il/template/images/minus_button.gifמהו חיסכון פנסיוני ולשם מה צריך את זה?

החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון שמטרתו לצבור סכומי כסף, אשר יאפשרו לאדם העובד להתפרנס ולהתקיים במקרה שאין לו הכנסות מעבודה. אדם נדרש להשתמש בחיסכון הפנסיוני שלו בכמה מצבים:


• גיל מבוגר (גיל פרישה).
• מצב רפואי המונע ממנו באופן זמני או תמידי לעבוד

  (אבדן כושר עבודה זמני או תמידי).
• פטירה (אם יש לו נתמכים, אשר התפרנסו מעבודתו).

 

על מנת לתת מענה לאדם הנקלע לאחד משלושת המצבים שתוארו לעיל מוצעת לו תוכנית לחיסכון פנסיוני המורכבת משני רכיבים:

רכיב החיסכון המיועד לחזור לחוסך או לקרובו הנסמך עליו כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית או כשילוב של השניים.

רכיבים ביטוחיים – "ביטוח למקרה פטירה" במקרה של פטירת החוסך או ביטוח "אבדן כושר עבודה" למקרה בו סיבה רפואית מנעה ממנו להמשיך לעבוד באופן זמני או תמידי.


http://www.consumers.org.il/template/images/minus_button.gifמה ההבדל בין חיסכון פנסיוני לחסכונות אחרים?

חיסכון פנסיוני צוברים באמצעות מוצרים פנסיוניים (1). מוצרים פנסיוניים, בשונה מכל חיסכון פיננסי אחר כגון פיקדון בבנק, אג"ח, מניות וכיוב', מאושרים ומפוקחים ע"י המפקח על הביטוח באגף שוק ההון במשרד האוצר.

 

מה מקנה לחוסכים האישור הממשלתי למוצר הפנסיוני ?

מצד אחד – הוא  מאפשר  קבלת הטבות מס אשר מוצרים פיננסיים אחרים אינם מאפשרים.

 

הטבות המס הן משני סוגים:


א. עבור הכספים המופקדים לתכנית (2)  – במועד ההפקדה: זיכוי, ניכוי או אי חיוב במס.


ב. עבור הכספים הנמשכים מהתכנית – במועד המשיכה: פטור ממס או הנחה במס בהתאם לסיבת ולמועד המשיכה.

מצד שני – הוא מטיל על החיסכון מגבלות בכל הנוגע לאופן ולמועד משיכת כספי החיסכון ולדרכי השימוש בכספי החיסכון.

המגבלות הן לפי סוג המוצר הפנסיוני והן יפורטו בהרחבה בפרק בהמשך.

 

מוצרים פנסיוניים  – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005 ואשר מפורטים בהגדרות החוק תחת הכותרת "סוגי מוצרים פנסיוניים"
(2) הטבת מס זו תקפה רק לחוסכים אשר משלמים מס הכנסה.


http://www.consumers.org.il/template/images/minus_button.gifמה הם המוצרים שנכללים בחיסכון הפנסיוני?

קיימים ארבעה סוגים של מוצרים פנסיוניים, והם נבדלים  זה מזה במאפיינים שונים:


א. קרן פנסיה – כוללת: חיסכון לפנסיה, ביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח

     למקרה פטירה – באופן מובנה בתוך המוצר.


ב. פוליסת ביטוח (כדוגמת ביטוח מנהלים) – כולל: חיסכון לפנסיה, ביטוח

     אבדן כושר עבודה וביטוח למקרה פטירה. שילוב המרכיבים – לפי

     בחירת הצרכן.


ג. קופות גמל – חיסכון לטווח ארוך לפנסיה מגיל הפרישה.


ד. קרנות השתלמות – חיסכון, שאפשר למשוך אותו באופן חד פעמי,

     לטווח בינוני או ארוך, לפי בחירת הצרכן.


להלן טבלת השוואה של מאפיינים מרכזיים בסוגי המוצרים הפנסיוניים השונים:


מאפיין

קרן פנסיה

פוליסת ביטוח

 כדוגמת ביטוח מנהלים

קופת גמל

קרן השתלמות

אופן קבלת הכספים שנצברו בקופת החיסכון (הערה 1) שמופקד בתכנית החל מ- 2008\1\1 ואילך

קצבה חודשית

קצבה חודשית

קצבה חודשית

סכום חד פעמי (הוני)

אופן קבלת הכסף שהופקד בתכנית עד 2007\12\31

קצבה חודשית

קצבה חודשית או סכום חד פעמי (הוני) לפי סוג הפוליסה שנרכשה

סכום חד פעמי (הוני)

סכום חד פעמי (הוני) 

אפשרות לרכישת ביטוח למקרה פטירה כחלק מהמוצר הפנסיוני

כן

 כן

לא

לא

אפשרות לרכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה כחלק מהמוצר הפנסיוני

כן

כן

לא

לא

בחירת אפיק השקעת כספי החיסכון (הערה 2)

רק בחלק מהקרנות ובאופן מצומצם

בין 6-9 אפיקי השקעה שונים

לא בקופה עצמה, שינוי אפיק ההשקעה מחייב החלפת קופה

לא בקופה עצמה, שינוי אפיק ההשקעה מחייב החלפת קופה

אפשרות העברת כספים שנצברו בקופה אחרת לקופה זו (הערה 3)

כן

כן

חלקי (לא מקרן פנסיה או ביטוח קצבה)

לאהערות:
1. אופן קבלת הכסף – האופן שבו הקופה משלמת לחוסך ומחזירה לו את כספו במועד סיום התכנית. האפשרויות: קצבה חודשית לכל החיים או סכום חד פעמי (הוני).
2. בחירת אפיק ההשקעה של כספי החיסכון – האפשרות של החוסך להשפיע על אופן ניהול הכסף על ידי הקופה באמצעות סל השקעות אשר מגדיר סוגי נכסים (כגון אג"ח, מניות וכיוב')  שבהם הקופה תשקיע את כספי החיסכון.
3. אפשרות העברת הכספים הצבורים – בכל סוג של קופה קיימות קופות שונות רבות. אפשר להעביר (לנייד) כספים מקופה אחת לאחרת. בין קופות מאותו הסוג אין מגבלה  על העברת הכספים.


http://www.consumers.org.il/template/images/minus_button.gifמה ההבדל בין חיסכון פנסיוני קצבתי לחיסכון הוני?

ההבדל בין חיסכון פנסיוני קצבתי להוני הוא באופן קבלת החיסכון. בחיסכון הפנסיוני קצבתי קבלת הכספים מתבצעת באמצעות קצבה חודשית:

 

קצבה חודשית – משולמת מדי חודש באופן שוטף, ממועד מימוש המוצר, כל עוד הצרכן זכאי לקבלה. מאפיין זה של המוצר  מבטיח לצרכן הכנסה חודשית קבועה של סכום מוגדר. כמו כן, מוצר זה פוטר את הצרכן מהצורך לנהל את כספו בעצמו, מהאפשרות לאבד או להפסיד אותו וכן מהחשש שיצרוך את הכסף בטרם עת.

 

בחיסכון הפנסיוני ההוני החוסך מקבל סכום חד פעמי:

 

סכום חד פעמי (הוני)  – משולם כסכום אחד לחשבון הבנק של הצרכן במועד מימוש המוצר.  מוצר הוני מאפשר לצרכן יתר גמישות בשימוש בכסף, בהתאם לצרכיו השונים, אך מטיל עליו את הצורך לנהל את יתרת הכסף, שבה לא השתמש. על הצרכן לצרוך את הסכום בתבונה, כדי שלא ייגמר בטרם יסתיימו הצרכים  שהוא נועד להם.


http://www.consumers.org.il/template/images/minus_button.gifמה הם הסוגים השונים של המוצרים הפנסיוניים?

סוגים של מוצרי קצבה:


מוצרי קצבה – מוצרים אשר מיועדים מראש להיצרך כקצבה חודשית לתקופה שאינה ידועה מראש. אפשר לרכוש שלושה סוגים של מוצרי קצבה: קרן פנסיה , פוליסת ביטוח לקצבה וקופת גמל (מתאריך 1.1.2008) (3) .

 

קרן פנסיה


המאפיינים של קרן פנסיה:
המאפיין המרכזי של קרן פנסיה הוא המבנה השיתופי שלה. כל המצטרפים לקרן פנסיה מסוימת משלמים לקופה משותפת, אשר מבטיחה את זכויותיהם (גובה הקצבה) באמצעות תקנון (4). החשבון האישי של הצרכן בקרן הפנסיה נועד בעיקר כדי להגדיר את זכויותיו היחסיות של הצרכן החוסך בקרן מכלל הנכסים של הקרן, ולאו דווקא את סכומי הכסף העומדים לרשותו.


השיתוף בקרן הפנסיה יוצר יחסי תלות בין המשקיעים השונים בקרן, ולכן הם מכונים על ידי הקרן כ"עמיתים" או "חברים".


בקרן פנסיה הקופה היא שיתופית והביטוח בה הוא הדדי. כלומר, הקצבה משולמת מהחיסכון הצבור של כולם ולא מהחשבון האישי של העמית שמקבל את הקצבה. השיתופיות של קרן הפנסיה יוצרת מצב שלפיו נדרשת התאמה תמידית בין תחזיות הנהלת הקרן לבין נכסיה. על פי עיקרון זה,  כאשר עמיתים רבים משתמשים בכספים רבים יותר מאשר הנהלת הקרן חזתה, נוצר צורך לצמצם את החיסכון האישי של כל העמיתים בקרן. ולהיפך, כאשר השימוש הכולל בכספים נמוך מתחזית ההוצאות, כלל העמיתים נהנים מגידול בחיסכון האישי שלהם. 
עקרון ההדדיות בקרן הפנסיה מפחית את העלויות של כיסויי הביטוח של הקרן  במקרי פטירה או אבדן כושר עבודה, שכן אין צורך בשמירת רזרבות לתשלום במקרה של תביעות ביטוח גבוהות כתוצאה מאירועים מיוחדים.

קיימים שני סוגים של קרנות פנסיה:

 

א. קרנות פנסיה ותיקות – קרנות אלה נחסמו להצטרפות חוסכים חדשים בחודש 1/1995.  הן כוללות קרנות משני סוגים:קרנות פנסיה ותיקות גירעוניות (5) קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות (6)

 

ב. קרנות פנסיה חדשות –
קרנות פנסיה חדשות פתוחות לקהל הרחב נחלקות ל:


– קרנות הפנסיה המקיפות כוללות שלושה רכיבים ביטוחיים: חיסכון, ביטוח במקרה פטירה וביטוח אבדן כושר עבודה. קרן פנסיה מקיפה מציעה לחוסך מספר מסלולים לבחירתו השונים זה מזה בהרכבם כלומר היחס בין שלושת רכיבי קרן הפנסיה כאשר סך הכספים הנגבים מהחוסך נשארים קבועים.

 

קרנות הפנסיה המקיפות הרשאיות להשקיע עד 30% מנכסיהן באג"ח ממשלתי של המדינה, בריבית ריאלית שנתית מובטחת של 4.8% ויתרת 70% של הכספים בהן מושקעים בשוק ההון.


– קרנות פנסיה כלליות (בדרך כלל לחיסכון בלבד), משקיעות 100% מנכסיהן בשוק ההון.

 

חלק מקרנות הפנסיה מאפשרות לחוסך לבחור את מסלול ההשקעה של חלק הכספים המושקע בשוק ההון, אך למרביתן מסלול השקעות קבוע, אשר נקבע על ידי הנהלת הקרן.


פוליסת ביטוח (כדוגמת ביטוח מנהלים) מסוג קצבה

 

המאפיינים של פוליסת ביטוח מסוג קצבה:
ההבדל העיקרי בין ביטוח קצבה לקרן הפנסיה הוא המסגרת החוקית. ביטוח קצבה נרכש באמצעות פוליסת ביטוח מחברת ביטוח. פוליסת הביטוח היא חוזה מחייב בין הצרכן לחברת הביטוח, ואי אפשר לשנותו ללא הסכמת שני הצדדים. כללי הזכאות לקצבה, המוגדרים בפוליסה, מבטיחים לצרכן מידה רבה יותר של ודאות לגבי זכויתיו.

 

הסוגים השונים של פוליסת ביטוח – "ביטוח מנהלים"
צרכנים אשר רכשו תכניות ביטוח לפני מועד השינוי, ממשיכים ליהנות מתנאי הפוליסה המקוריים, והשינויים החדשים אינם חלים עליהם. לכן קיימות בשוק פוליסות בתנאים שונים מתקופות שונות.

הפוליסות מהתקופות השונות נבדלות זו מזו בתכונות רבות. העיקריות שבהן: התנאים והמסלולים של השקעת כספי החיסכון, גובה הקצבה או הסכום החד פעמי שיתקבל בפנסיה, מחירי הביטוח (מחיר מוצרי הביטוח למקרה פטירה או לאבדן כושר עבודה הנלווים לתכנית) ודמי הניהול.
במהלך השנים בפוליסות חדשות, גובה הקצבה החודשית הצפויה, הולך ומצטמצם ואילו מחירי הביטוח פחתו ולכן חשוב לבדוק היטב לפני שמחליפים פוליסה מסוג זה.

 

קופות גמל – מסוג קצבה לא משלמת
בינואר 2008 בוטלה האפשרות להפקדות בחיסכון פנסיוני המתקבל כסכום חד פעמי. המשמעות היא שמאות מוצרים, הכוללים את כל קופות הגמל וחלק מפוליסות הביטוח, בוטלו באופן מיידי.  מכיוון שלתשלום קצבאות נדרש מנגנון ומיומנות שאינם נמצאים אצל יצרני קופות הגמל, נקבע שמשנת 2008 הכספים אשר נצברים לקצבה יועברו, במועד משיכתם, לתכנית פנסיונית אחרת, אשר משלמת קצבאות. לכן מוצרים שבעבר היו למטרת הון נקראים כיום מוצרים של "קצבה לא משלמת".
הקצבה שתתקבל ממוצר זה תהיה בהתאם לזכויות הניתנות על ידי מוצר הקצבה שאליו הועברו סכומי הצבירה.

 

(3) מ- 1/1/2008 קיים מוצר קצבה נוסף בשם "קצבה לא משלמת" –  המרה של מוצרי קופות הגמל והביטוחים ההוניים למוצר שבו החיסכון מוגדר כקצבה, אך  אי אפשר לקבלו מהקופה שבה החיסכון הופקד והתנהל עד למועד המשיכה. משיכת כספים, שהופקדו מ- 1/1/2008  בקופה זו, יש להעביר למוצר קצבה אחר ולקבלם כקצבה חודשית או בסכום חד פעמי, תחת מגבלות מסוימות ובמיסוי כפי שחל על היוון קצבה.

(4) תקנון – קובץ כללים, אשר נקבע על ידי החברה המנהלת את קרן הפנסיה ומאושר על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר. התקנון קובע את זכויות העמית בקרן ונתון לשינויים מעת לעת. שינוי התקנון משפיע גם על עמיתים  ותיקים, ולכן  במועד ההצטרפות לקרן הפנסיה אי אפשר לדעת בוודאות מהן הזכויות  של העמית במועד מימושן.

(5) קרנות פנסיה ותיקות גירעוניות – היו בגירעון אקטוארי בשנת 2003 ועברו לניהול המדינה.

(6) קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות – היו מאוזנות אקטוארית בשנת 2003 ונשארו בניהול בעליהן המקורי.


http://www.consumers.org.il/template/images/minus_button.gifמה הם הסוגים השונים של מוצרי ההון?

מוצרי הון – מוצרים אשר מיועדים להתקבל אצל הצרכן בתשלום חד פעמי במועד המימוש. 
החל מ- 1/1/2008 הפקדות למוצרים הוניים כגון קופות גמל ופוליסות ביטוח הוניים ניתן למשוך כקצבה בלבד. קרן השתלמות היא המוצר הפנסיוני היחיד אשר נותר הוני, המאפשר משיכת כל הכספים שהופקדו בה בפעם אחת  (ופטורה ממס).


קופת גמל אישית
מוצר חיסכון ללא רכיבי ביטוח.
בקופת גמל אישית הסכום במלואו עומד לרשות הצרכן, בין אם משך את כספו מהקופה ובין אם לאו. יתרת הסכום, שלא נמשכה במועד המותר למשיכה, ניתנת להורשה במקרה פטירה.
קיימות קופות גמל אישיות, הפתוחות לציבור הרחב, וקופות גמל למטרות שונות (כגון לפיצויים, חופשה, מחלה ועוד), המיועדות

למה כדאי לחסוך בתוכנית חיסכון בחברת ביטוח ולא בבנק?

תוכניות חיסכון מלוות את כולנו מילדות ועד גיל פרישה. ישנן סוגים שונים ומגוונים של תוכניות חיסכון הנבדלות זו מזו במאפייניהם. תוכניות החיסכון המוכרות והנפוצות ביותר הן התכניות לפרישה אשר משלבות הטבות מס רבות בשילוב עם חוסר נזילות ומיועדות לגיל פרישה. מאז שנכנס חוק פנסיית חובה בשנת 2008, רוב האזרחים הבוגרים במדינת ישראל חוסכים בתוכנית מסוג זה.

לחוסכים אשר מעוניינים לחסוך מעט כסף פנוי בבנק ישנן אפשרויות חיסכון רבות. התכניות הנגישות ביותר, הן התכניות המוצעות על ידי הבנק ובהן מוותר החוסך על נזילות הכספים לתקופה עתידית ידועה מראש ובתמורה זכאי לריבית עבור קרן ההפקדה שלו. לחלופין, הבנק יכול גם להציע תוכנית חיסכון בניירות ערך אך ריבוי העמלות בשילוב עם עמלות המינימום אשר גובה הבנק, הופכות אפשרות זו ללא כדאית עבור רוב החוסכים.
האפשרות הטובה ביותר לרוב החוסכים קיימת היום בתכניות החיסכון אשר מנוהלות בחברות הביטוח.

כל הסיבות לחסוך בתוכנית חיסכון בחברת ביטוח?

תוכניות חיסכון אשר מנוהלות בחברות ביטוח משלבות בתוכן מכלול יתרונות אשר מאפשר לחוסך להעצים את פוטנציאל החיסכון שלו. כיום, כלל האוכלוסייה משקיעה את החיסכון הכי חשוב לה -פנסיה- בשוק ההון, בתוכנית משולבת השקעה באגרות חוב ומניות אז למה לא לחסוך גם חסכונות אחרים באותה צורה?

יתרונות חיסכון בחברת ביטוח

כדי לעזור בהתלבטות בין חיסכון בתוכנית חיסכון בחברת ביטוח לחיסכון בבנק ערכנו למענכם מספר יתרונות בולטים:

  • מסלולי השקעה – ישנו מגוון גדול של מסלולי השקעה אשר מתאים לכל משקיע ולכל תקופת זמן. יש מסלולים עם רכיב מניות גבוה, בינוני ואפילו אפסי ממש כמו בקופות הגמל.

  • נזילות – בשונה מתכנית החיסכון בבנק, רוב תוכניות החיסכון בחברות הביטוח נזילות ברמה היומית ואין צורך לסגור את התוכנית למספר שנים כדי לקבל אחוז רבית יותר גבוהה.

  • מיסוי – בתכניות החיסכון בחברות הביטוח שני יתרונות מיסוי אשר שילובן מהווה יתרון אדיר: מעבר בין מסלולי השקעה אינו נחשב אירוע מס ובנוסף, יש בתעניות אלה דחיית מס לעת המשיכה – פעולה המאפשרת קיום סוג של מגן מס מאינפלציה בשל כך שהמיסוי הוא על הרווח הראלי המצטבר מיום תחילת התכנית ועד ליום המשיכה לעו״ש.

  • עלויות – אמנם יש בתכניות החיסכון בחברות הביטוח דמי ניהול אשר נגבים, אך מעבר לכך אין עמלות נוספות הקיימות בבנק בדרך כלל – עמלת מינימום, מקסימום, קניה, מכירה, שמירה, אי ביצוע וכו׳.

שילוב ארבעת היתרונות הקיימים בתכניות החיסכון בחברת ביטוח בעצם מאפשר לחוסך להגיע לסכום חיסכון גבוה יותר מאשר בתכניות החיסכון הנהוגות בבנק תחת אותם תנאים – אותו סכום חיסכון חודשי למשך אותו מספר שנים.

כיצד בוחרים את תוכנית החיסכון הכי טובה לכם?

כמובן שהתכניות שונות אחת מרעותה ועל מנת להתאים את תוכנית החיסכון הטובה ביותר ללקוח רצוי להיעזר בליווי מקצועי. המרכז הישראלי לחיסכון בשיתוף חברות הביטוח המובילות היום, ישמח ללוות אתכם בבניית תוכנית חיסכון מתאימה לכל מטרה ובמיוחד לצורכיכם האישיים.

לקביעת פגישה אישית ובניית תוכנית חיסכון ייחודית לכם, אנא מלאו את פרטי ההתקשרות ונציגנו ישמחו לעמוד לשרותכם.

לקבלת הצעה

** המידע האמור בכתבה הינו מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד! האמור בכתבה זו אינה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.